รายละเอียดการติดตั้ง
       หลังจากท่าน Download โปรแกรมสำหรับอ่านพระไตรปิฏก และสั่งให้ติดตั้งแล้ว จะปรากฎดังภาพต่อไปนี้
   
1.
   
  ให้ท่านกดที่ ปุ่ม " ทำต่อ> "
   
2.
   
 
เลือก สร้างตัวเรียกใน desktop และ/หรือ เลือก สร้างตัวเรียกใน Quick Launch ถ้าต้องการติดตั้ง
  ให้ท่านกดที่ ปุ่ม " ทำต่อ> "
   
3.
   
  ให้ท่านกดที่ ปุ่ม " ติดตั้ง " หลังจากนั้นจะเริ่มติดตั้งโปรแกรมให้ท่านรอสักครู่ จนกว่าจะปรากฎภาพด้านล่าง
   
4.
   
  ให้ท่านกดที่ ปุ่ม " ทำต่อ> "
   
5.
   
  ถ้าไม่ต้องการ run โปรแกรม ต้องไม่เลือก เปิดโปรแกรม เรียนพระไตรปิฎก
  ให้ท่านกดที่ ปุ่ม " เสร็จ " (หลังจากติดตั้งโปรแกรมแล้ว ก็จะทำการ run โปรแกรมเลย ดังภาพด้านล่าง)
   
6.
   
  ท่านสามารถดูหนังสือได้เพียงเล่มเดียว คือ พระไตรปิฏกภาษาบาลี-วินยฺ มหาวภงฺโค(๑)
ถ้าท่านต้องการอ่านหนังสือเล่มอื่นอีก ท่านจะต้องทำการ download หนังสือเพิ่มและนำไปไว้ใน folder ต่อไปนี้
  อรรถกถาบาลี : ข้อมูลจะต้องเก็บไว้ที่ C:\Program Files\TPD\อรรถกถาบาลี\
  พระไตรปิฎกอรรถกถาแปล : ข้อมูลจะต้องเก็บไว้ที่ C:\Program Files\TPD\พระไตรปิฎกอรรถกถาแปล\
  พระไตรปิฎกภาษาบาลี : ข้อมูลจะต้องเก็บไว้ที่ C:\Program Files\TPD\พระไตรปิฎกภาษาบาลี\
  พระไตรปิฎกภาษาไทย : ข้อมูลจะต้องเก็บไว้ที่ C:\Program Files\TPD\พระไตรปิฎกภาษาไทย\
  หลักสูตรนักธรรม : ข้อมูลจะต้องเก็บไว้ที่ C:\Program Files\TPD\นักธรรม\
  หลักสูตรเปรียญ : ข้อมูลจะต้องเก็บไว้ที่ C:\Program Files\TPD\เปรียญ\
  ทั่วไป : ข้อมูลจะต้องเก็บไว้ที่ C:\Program Files\TPD\ทั่วไป\
       
 
กลับหน้า Download
กลับหน้าแรก