รายละเอียดการติดตั้ง
       หลังจากท่าน Download พจนานุกรมและธรรมมานุกรม สำหรับโปรแกรมอ่านพระไตรปิฏก
และสั่งให้ติดตั้งแล้ว จะปรากฎดังภาพต่อไปนี้
   
1.
   
  ให้ท่านกดที่ ปุ่ม " Unzip"
หมายเหตุ สำหรับ Unzip to folder: นั้น จะต้องเป็นที่เดียวกันกับตอนติดตั้งโปรแกรมสำหรับอ่านพระไตรปิฏกด้วย
 
ท่านไม่ควรที่จะเปลี่ยน Folder ที่จะติดตั้งโปรแกรม เพราะคำแนะนำต่างๆ ใน Website นี้ จะถือว่า ท่านติดตั้งโปรแกรมตาม default ของโปรแกรม
   
2.
   
  ขณะนี้โปรแกรมกำลังติดตั้งส่วนประกอบของพจนานุกรมและธรรมมานุกรม ในโปรแกรมสำหรับอ่านพระไตรปิฏก
ให้ท่านรอสักครู่ จนกว่าจะปรากฎภาพด้านล่าง
   
3.
   
  รอจนกระทั่งปรากฎดังภาพ ให้ท่านกดที่ ปุ่ม " OK"
   
4.
   
  ให้ท่านกดที่ ปุ่ม " Close"
การติดตั้ง พจนานุกรมและธรรมมานุกรม ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ให้ท่านทำการ run โปรแกรมเลย ดังภาพด้านล่าง
   
5.
   
6.
 
ตัวอย่างโปรแกรมพจนานุกรม


ตัวอย่างโปรแกรมธรรมมานุกรม
 
       
 
กลับหน้า Download
กลับหน้าแรก